Τμήμα Καρμικής Αστρολογίας

◄► Το τμήμα αυτό αφορά τον εξειδικευμένο κλάδο της Καρμικής Αστρολογίας που είναι απόλυτα συνυφασμένη με την εξέλιξη και τη διαδρομή μας, ως ενσαρκωμένες οντότητες. Αναζητώντας το παρελθόν κατανοούμε καλύτερα τις συνθήκες που δημιουργούμε στο παρόν, με σκοπό να συντονιστούμε και να οδηγηθούμε στο μέλλον, που θα μας κάνει να νιώσουμε τον σκοπό της ύπαρξης μας.

◄► Στην ουσία έχει να κάνει με βιώματα προηγούμενων ενσαρκώσεων ή κληρονομικότητας, τα οποία μας λύνουν απορίες για τις ασυνείδητες μνήμες που κουβαλάμε και μας ωθούν σε πράξεις, που άλλοτε καταλαβαίνουμε και άλλοτε όχι.