Τμήμα Ελληνιστικής και Ωριαίας Αστρολογίας

◄► Η Χρυσάνθη Καλογέρη έχει αναλάβει να ξεδιπλώσει τις βασικές  αρχές  της Ελληνιστικής Αστρολογίας, γυρίζοντας στην πηγή. Μαθαίνουμε τους κανόνες για τη σωστή ερμηνεία ενός γενέθλιου χάρτη καθώς και τα συστήματα  πρόβλεψης  που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή, ώστε να μπορέσουμε να  απαντήσουμε καλύτερα σε διλήμματα και απορίες.

◄► Η σύγχρονη Αστρολογία έχει σαν κληρονομιά την Ελληνιστική, τροποποιώντας την με την ανακάλυψη  των τριών εξωκρόνιων πλανητών.