Τμήμα URANIAN Αστρολογία

Η Uranian αστρολογία αποτελεί καρπό των αναζητήσεων του εικοστού αιώνα και έφερε νέα πνοή στο αστρολογικό γίγνεσθαι.
Αποτελεί ξεχωριστό αστρολογικό σύστημα, το οποίο διακρίνεται για τη σαφήνεια και τη λειτουργικότητά του, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει για την απλότητα και τη δυνατότητα να εξάγονται από αυτό συμπεράσματα με εύληπτο τρόπο.
Αξιοποιεί τις έννοιες και τις τεχνικές της σύγχρονης και της παραδοσιακής αστρολογίας, όπως για παράδειγμα η χρήση των Μεσοδιαστημάτων, και ανοίγει νέους ορίζοντες στην έρευνα και τη γνώση των αστρολογικών φαινομένων.