Τμήματα Αρχαρίων & Προχωρημένων

◄► Στα τμήματα αυτά που αποτελούν και τον κορμό της Σχολής, η διάρκεια σπουδών είναι δύο χρόνια, τα οποία μεταφράζονται σε 9 μήνες ο κάθε κύκλος.

◄► Η έναρξη γίνεται κάθε Οκτώβριο και Ιανουάριο και εξαιρούνται οι μήνες Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος. Ωστόσο από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά, αρχίζουν επαναληπτικά μαθήματα ώστε να περάσει ο σπουδαστής πιο ομαλά στο νέο κύκλο. Στο ΚΟΣΜΟΓΡΑΜΜΑ οι σπουδαστές δεν χάνουν μέρες των εορτών οι οποίες αναπληρώνονται.

◄► Δίνονται λεπτομερείς σημειώσεις με δυνατότητα βιντεοσκόπησης του μαθήματος, σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί ενώ υπάρχουν συχνά επαναληπτικά μαθήματα καθώς και εκμάθηση του Αστρολογικού Προγράμματος Solar Fire.