Πρόγραμμα Σπουδών Uranian &  Κοσμοβιολογίας

1.Η ιστορία της Uranian Astrology Alfred Witte, Friedrich Sieggrun, Ludvig Rudolf, η Σχολή του Αμβούργου, οι πρωτεργάτες και  τα  έργα τους.

Ebertin και η αρχή της Κοσμοβιολογίας, Lefeld  και η  διατήρηση των παραδοσιακών αστρολογικών οίκων. Σύγχρονες τάσεις μετά το 1970.

2.Βασικές αρχές και έννοιες της Uranian Astrology

Α) Οι θεμελιώδεις αρχές και η λογική της Uranian. H θεωρία των αρμονικών στην κατάστρωση του κύκλου των 90 μοιρών και πως χρησιμοποιούνται στους γενέθλιους χάρτες. Το σύστημα των 22,50 μοιρών.

Β) Υποθετικοί Πλανήτες – Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollo, Admetos, Vulcanus, Poseidon. Παρουσίαση, έννοιες και οι διαφορές τους με τους παραδοσιακούς πλανήτες.

Γ) Μεσοδιαστήματα -  Άμεσα, έμμεσα.  Δενδρικοί σχηματισμοί.

Η ερμηνεία των μεσοδιαστημάτων ανάλογα με τους πλανήτες (παραδοσιακούς ή/υποθετικούς) και τα σημεία που τους απαρτίζουν.

Εστιακά σημεία. Παραδείγματα και εφαρμογές. Θεωρία των μοιρών.

3.Τεχνικές Πρόβλεψης – Προοδευμένα συστήματα, ηλιακό τόξο, ηλιακή επιστροφή. Εφαρμογή πάνω σε προσωπικούς χάρτες

4.Κοσμική και Πολιτική Αστρολογία – Νέα Σελήνη και Πανσέληνος με τη Μέθοδο της Uranian. Ο χάρτης της Ελλάδας με την μέθοδο της Uranian. Εξέταση κοσμικών γεγονότων

5.Συναστρία και εφαρμογές της με την μέθοδο της Uranian.

θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές πάνω σε αστρολογικούς χάρτες.

Διάρκεια σπουδών 4 μήνες