Πρόγραμμα Σπουδών Ψυχοκεντρικής Εξελικτικής Αστρολογίας

 

Στον κύκλο αυτό θα διδαχτεί ο εξελικτικός άξονας του ανθρώπου και η ερμηνεία του μέσα από τη συμβολική γλώσσα της αστρολογίας, με έμφαση στο ψυχολογικό υπόβαθρο.

Αρχίζοντας με τον Φυσικό Νόμο, την Εξέλιξη, τους διάφορους Κύκλους της ζωής, την Ανάπτυξη, εστιαζόμαστε στην Ψυχή και την Ερμηνεία της και σε όρους όπως η Πνευματικότητα, η Θρησκεία και η Μεταφυσική.

Προχωρώντας μαθαίνουμε την εξέχουσα σημασία του  Πλούτωνα και του Ουρανού και συνεχίζουμε με:

Tη Σελήνη και τους Δεσμούς της

Τις δύο επιθυμίες της Ψυχής

Τον Πλούτωνα ως Ψυχή και τις θέσεις του ανά οίκο και ζώδιο.

Θα εξετασθούν επίσης:

Οι 4 διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης του ανθρώπου,

Οι 3 πιθανοί τρόποι αντίδρασης στην εξελικτική ώθηση

Οι 4 τρόποι που ο Πλούτωνας επηρεάζει την εξέλιξη κατά την διάρκεια της ζωής μας.

Οι όψεις του Πλούτωνα με τους Δεσμούς της Σελήνης η ερμηνεία και η σημασία τους

Ο Ουρανός, η μνήμη και ο ρόλος του ως ατομικό και συλλογικό τραύμα.

Η Σελήνη ως Άβαταρ και η σχέση της με τους δεσμούς της καθώς και με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Τέλος, η σύνθεση όλου του χάρτη γίνεται με τη συμπερασματική και λογική ακολουθία της μεθόδου της εξελικτικής αστρολογίας.