Πρόγραμμα Προχωρημένων

◄► Συστήματα πρόβλεψης
Προοδευτικά συστήματα. Πρωτεύουσα πρόοδος, Δευτερεύουσα πρόοδος, Ηλιακό τόξο, Παραλλαγές Ηλιακού τόξου, Τριτεύουσα πρόοδος, Ανιούσες, Declination arc, Primary Van Dam, Μοίρα και Χρόνος, Αντίστροφες πρόοδοι.
◄► Επιστροφές πλανητών
Ηλιακή επιστροφή, Προοδευτική Ηλιακή επιστροφή, Σεληνιακή επιστροφή.
◄► Ιδιοσυναστρία – Σύνθεση Αστρικού και Τροπικού ζωδιακού (Πρωτοποριακή τεχνική, αποκλειστικότητα της Σχολής!)
Συναστρία, Προοδευτική συναστρία, Σύνθετος Χάρτης (Composite).
◄► Επιλεκτική Αστρολογία
Εσωτερική αστρολογία (Αποκλειστικότητα της σχολής).
Ψυχολογική Αστρολογία.
Κοσμική- Πολιτική Αστρολογία.
Ιατρική Αστρολογία.
◄► Εκλείψεις. Ειδική θεωρία Εκλείψεων (Αποκλειστικότητα της Σχολής).
◄► Εξελικτική Αστρολογία.
◄► Κοσμοβιολογία - Θεωρία μεσοδιαστημάτων.
◄► Αστροχαρτογραφία.
◄► Διόρθωση Ωροσκοπίου - ώρας γέννησης.
◄► Κώδικας δεοντολογίας.