Πρόγραμμα Καρμικής Αστρολογίας

◄► Ανεύρεση καρμικών σχηματισμών του γενέθλιου χάρτη.
◄► Ανάλυση και ερμηνεία πλανητών και σημείων που συμμετέχουν στους καρμικούς σχηματισμούς.
◄► Ερμηνεία οίκων όπου εξαπλώνονται οι καρμικοί σχηματισμοί.
◄► Όψεις Υπεργήινου ενεργειακού τύπου.
◄► Σύνθεση και ερμηνεία των καρμικών σχηματισμών.
◄► Διάρκεια 9 μήνες.