Πρόγραμμα Human Design System

Πρόγραμμα Human Design System

◄► Bασικές Αρχές του Συστήματος Ανθρώπινου Σχεδίου.
◄► Δομή του Ανθρώπινου Σχεδίου (Συνειδητό – Ασυνείδητο).
◄► Οι διαφορετικοί Τύποι του Ανθρώπινου Σχεδίου.
◄► Οι 4 βασικές πλευρές ανάγνωσης του Ανθρώπινου Σχεδίου.
◄► Η χαρτογράφηση του Πραγματικού Εαυτού και της δυναμικής του.
◄► Οι τρόποι της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.
◄► Η ασπίδα προστασίας του Ανθρώπινου Σχεδίου.
◄► Η εσωτερική Ηγεσία του Ανθρώπινου Σχεδίου - η φωνή της Σοφίας σου για σωστές αποφάσεις σε κάθε τομέα ζωής, σε κάθε περίσταση και κάθε δίλημμα.
◄► Η ενεργοποίηση του βιωματικού πειραματισμού.
◄► Διάρκεια 5 μήνες.