Πρόγραμμα Ελληνιστικής και Ωριαίας Αστρολογίας

Πρόγραμμα Ελληνιστικής και Ωριαίας Αστρολογίας

◄► Όλες οι βασικές  αρχές  και οι βασικές  γνώσεις της Αστρολογίας έχουν τις ρίζες τους στην Ελληνιστική Αστρολογία. Η σύγχρονη δυτική αστρολογία είναι η εξέλιξη της Ελληνιστικής  Αστρολογίας.
◄► Ας γυρίσουμε στην πηγή, στη βάση λοιπόν, να γνωρίσουμε τους κανόνες για τη σωστή ερμηνεία ενός γενέθλιου χάρτη καθώς και τα συστήματα  πρόβλεψης  που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή, ώστε να μπορέσουμε να  απαντήσουμε καλύτερα σε διλήμματα και απορίες.
◄► Η Αστρολογία  είναι τέχνη εποχής, είναι  η πιο διαδεδομένη μέθοδος  αυτογνωσίας και αυτοεξέλιξης,  γι αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον  και  είναι  σημαντικό να γνωρίσουμε  την κληρονομιά της.
◄► Η σύγχρονη Αστρολογία, βασιζόμενη στην  Ελληνιστική,  τροποποίησε αυτό το σύστημα  με την ανακάλυψη  και την πρόσθεση των τριών εξωκρόνιων πλανητών. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε όμως την αρχική λογική, η οποία παράγει εξαιρετικές ερμηνείες.
◄► Διάρκεια 9 μήνες.