Παιδεία και Μεταβλητά ζώδια

October 9, 2018

Στην ευρύτερη έννοια της Παιδείας κάθε ζώδιο αντιπροσωπεύει μια φάση ατομικότητας, ανάπτυξης και προσωπικής εκπαίδευσης.

Ο Ζωδιακός κύκλος συμβολίζει τέσσερα στάδια εκπαίδευσης του ατόμου. Είναι τα μεταβλητά ζώδια : Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες που αντιπροσωπεύουν την διανοητική/πνευματική ανάπτυξη μας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αντιπροσωπεύουν το επίπεδο της πρωτογενούς κοινωνικής συμμετοχής και την κατάκτηση της βασικής νοητικής ικανότητας. Αυτή η φάση ανάπτυξης περιλαμβάνει την διαμόρφωση των πρώτων σχέσεων μέσα και έξω από την οικογένεια και συμβολίζει και τις πρώτες απόπειρες του ατόμου να κάνει τις δικές του σκέψεις, να δει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο, να βγάλει συμπεράσματα μέσω λογικών διεργασιών και να εκφράσει τις ιδέες του. Γι’ αυτό η επικοινωνία, η λέξη κλειδί για το ζώδιο των Διδύμων, λειτουργεί εδώ σε κοινωνικό και νοητικό επίπεδο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αντιπροσωπεύει την περίοδο της υπηρεσίας στην κοινωνία, την μαθητεία σε μια τέχνη με την οποία το άτομο θα κερδίσει τη ζωή του και την αρχική επαφή με την καθημερινότητα της σκληρής δουλειάς, των καθηκόντων και των ευθυνών. Η φάση αυτή της προσωπικής μας ανάπτυξης έχει αγνοηθεί από τον πολιτισμό μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδες απόφοιτους οι οποίοι τελειώνοντας τις σπουδές τους ανακαλύπτουν ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η ανώτερη εκπαίδευση έχει γεμίσει το μυαλό με τόμους από ανεφάρμοστες και μη πρακτικές ιδέες, χωρίς να έχουν αποκτήσει μια πραγματική κατάρτιση για να κερδίσουν τη ζωή τους. Οι περισσότεροι λοιπόν από αυτούς είναι ερασιτέχνες λόγιοι η διανοούμενοι και είναι πολύ δύσκολο να οπισθοχωρήσουν απο την ανώτερη εκπαίδευση του ένατου οίκου στην φάση της μονότονης εργασίας και υπηρεσίας του έκτου. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα σημείωνε εξαιρετική βελτίωση με την θέσπιση τεχνικής μαθητείας αμέσως μετά την φάση των Διδύμων. Στην συνέχεια η φάση του Τοξότη θα ακολουθούσε σαν φυσική συνέπεια.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Συμβολίζει την φάση της ανάπτυξης που έρχεται με φυσικό τρόπο μετά την τεχνική μαθητεία της Παρθένου. Ο Τοξότης και ο ένατος οίκος θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν την ανώτερη παιδεία. Στην ευρύτερη έννοια όμως συμβολίζει την απόκτηση βαθιάς γνώσης σε έναν επιλεγμένο τομέα. Αυτή είναι η φάση της ατομικής εκπαίδευσης όπου κάποιος κάνει την εμφάνιση του στον κόσμο, είτε διδάσκοντας άλλους μαθητευόμενους είτε εκδίδοντας τα αποτελέσματα των κόπων του και των γνώσεων του, είτε καθιερώνοντας κάποιες προδιαγραφές για τις γενιές του μέλλοντος. Ετσι αυτή η φάση ανάπτυξης περιλαμβάνει την μάθηση με την έννοια της τελειοποίησης της εργασίας των ιδανικών και του χαρακτήρα και την προσφορά των γνώσεων. Στην παραδοσιακή εκπαίδευση, θεωρείται λανθασμένα οτι ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου είναι ο απόλυτος γνώστης στον τομέα του παραβλέποντας το γεγονός πως η αληθινή γνώση έρχεται μόνο μετά από περίοδο αυστηρής αυτο-πειθαρχίας, κόπου και σταδιακής ανάπτυξης της ταπεινότητας, όταν γίνει αντιληπτό οτι κανείς δεν θα ήξερε τίποτα χωρίς τους κόπους των προκατόχων του.

ΙΧΘΥΕΣ: Αντιπροσωπεύουν την φάση της ατομικής ανάπτυξης, η οποία έρχεται όταν κάποιος έχει ολοκληρώσει την θητεία του στην κοινωνία, έχει εκπληρώσει τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και αισθάνεται την βαθιά ανάγκη να στραφεί στον εαυτό του για να βιώσει την πιο εκλεπτυσμένη και ουσιώδη εκπαίδευση : την δια-μόρφωση του πνευματικού ανθρώπου. Η φάση των Ιχθύων συμβολίζει την αφοσίωση και την θυσία των εγκοσμίων, προκειμένου να γίνει το άτομο δίοδος για την εκδήλωση και την πραγματοποίηση της μεγαλύτερης αλήθειας, της ένωσης με το όλο. Ο ψυχολόγος Carl Gustav Jung έγραψε ένα δοκίμιο με τίτλο “Τα στάδια της ζωής”, στο οποίο περιγράφει ένα φυσικό μοντέλο συνειδητής ανάπτυξης που η τελευταία φάση του είναι μια μεγάλη εσωτερική στροφή προς τις πνευματικές συνειδητοποιήσεις.

Πηγές: Carl Gustav Jung, Stephen Arroy.

 

Νέλλη Κουρεμέντζα
Αστρολογική Σχολή Κοσμόγραμμα

Please follow and like us: